Ostatní instituce


Ostatní daňové formuláře

Podání obecné písemnosti

Pracovní dohody

Dohoda o odpovědnosti Dohoda o pracovní činnosti Dohoda o provedení práce Dohoda o rozvázání pracovního poměru Dohoda o změně pracovní smlouvy Výpověď dohody o provedení práce

Pracovní potvrzení

Potvrzení o preventivní prohlídce Potvrzení o zaměstnání - zápočtový list Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti a lékařský posudek

Výkazy, výplaty, výpovědi ze zaměstnání

Dovolenka Evidence docházky Mzdový a osobní list Náhrada ztráty na výdělku - ušlý zisk Osobní dotazník Platový/mzdový výměr Požární kniha Požární poplachové směrnice Pracovní smlouva Propustka Výkaz pracovních hodin Výplatní sáček Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele Záznam o provedené instruktáži o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Záznam o úrazu Záznam o úrazu - hlášení změn Záznam o úrazu bez pracovní neschopnosti Žádanka o přepravu

Účetní, platební

Cestovní příkaz - vyúčtování pracovní cesty Denní rozpis tržeb Dodací list Faktura Faktura - režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a - § 92e Inventurní seznam Kniha jízd Objednávka Paragon Pokladní doklad příjmový, výdajový Příjemka, výdejka Příkaz k úhradě Příkaz k úhradě SEPA (Europlatba) Reklamační list SEPA převod / Přeshraniční převod v EUR - Česká spořitelna Směnka cizí Směnka vlastní Souhlas k použití soukromého silničního motorového vozidla k pracovní cestě Vyúčtování pracovní cesty v zahraničí Zápis z inventarizace Záznam o provozu vozidla nákladní dopravy

Doprava, intrastat

Denní záznam o výkonu autobusu Informace doprovázející přepravu odpadů podle čl. 3 odst. 2 a 4 Pracovní plán jízdních pracovníků a vozidel

Studium, vysoká škola, životopis

Potvrzení o studiu Životopis

Ostatní osobní formuláře

Hlášení o stěhování Souhlas zákonného zástupce s cestou dítěte do zahraničí v doprovodu osoby

Ostatní

Čestné prohlášení Čestné prohlášení druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění Dopis Ohlášení Zprávy podle zemí - Country by Country Reporting Oznámení změn držitele víza (povolení k pobytu) Oznámení Zprávy podle zemí - Country by Country Reporting PDF dokument Plná moc Plná moc k elektronickému podávání pro finanční úřad Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole Předávací protokol Přihlašovací tiskopis cizince Příkazní smlouva Příkazní smlouva - obecná Štítky Textový dokument Ubytovací kniha Žádost Žádost o vystavení potvrzení (bezdlužnost) na finanční úřad

Správce

Odpovědi

Odmítnutí námitky subjektu proti zpracování osobních údajů (GDPR) Odpověď na žádost o přístup k osobním údajů (GDPR) Odpověď na žádost o sdělení příjemců osobních údajů (GDPR) Oznámení správce příjemcům osobních údajů při změně zpracovávaných údajů (GDPR) Potvrzení přijetí námitky subjektu proti zpracování osobních údajů Potvrzení přijetí odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Porušení zabezpečení

Ohlášení správce osobních údajů dozorovému úřadu o porušení zabezpečení (GDPR) Ohlášení správce osobních údajů subjektu údajů o porušení zabezpečení (GDPR) Ohlášení zpracovatele osobních údajů správci o porušení zabezpečení (GDPR) Protokol o případu porušení zabezpečení osobních údajů (GDPR)

Souhlas se zpracováním

Seznam souhlasů se zpracováním osobních údajů (GDPR) Záznam o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů (GDPR) Žádost o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Příprava

Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů (GDPR) Záznam o činnostech zpracování (GDPR)

Subjekt údajů

Námitka subjektu proti zpracovávání osobních údajů (GDPR) Odvolání poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů (GDPR) Žádost k osobním údajům o přístup, opravu, výmaz nebo omezení zpracování (GDPR)