Ministerstvo vnitra


Datové schránky

Příloha přihlášky k registraci k DPH - informace o ekonomické činnosti Žádost o zřízení datové schránky fyzické osoby Žádost o zřízení datové schránky podnikající fyzické osoby Žádost o zřízení datové schránky právnické osoby

Občanský průkaz, pas, rodné číslo

Žádost o osvědčení rodného čísla Žádost o ověření rodného čísla Žádost o potvrzení změny rodného čísla Žádost o přidělení rodného čísla Žádost o vydání cestovního pasu Žádost o vystavení voličského průkazu

Vízum a trvalý pobyt

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu Žádost o povolení k pobytu pro cizince - občany třetích zemí

Manželství a registrované partnerství

Dotazník k uzavření manželství Dotazník k uzavření registrovaného partnerství Žádost o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství před orgánem církve

Zbrojní průkaz a jiná povolení

Oznámení

Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu

Přihlášení

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti a vyhodnocení zkoušky

Povolení

Žádost o jmenování zkušebním komisařem Žádost o povolení k nabytí vlastnictví zbraně kategorie B Žádost o povolení k provozování střelnice Žádost o povolení přepravy Žádost o povolení znehodnocení - zničení - výroby řezu zbraně - zakázaného doplňku zbraně Žádost o udělení výjimky k nabytí vlastnictví, držení, nošení zbraně, střeliva, doplňku zbraně kategorie A

Vydání

Žádost o vydání (prodloužení, zapsání do) evropského zbrojního pasu Žádost o vydání loveckého lístku Žádost o vydání zbrojní licence Žádost o vydání zbrojního průkazu Žádost o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz, tranzit zbraní nebo střeliva

Ostatní osobní formuláře

Doklad o zajištění ubytování Žádost o vydání rybářského lístku Žádost o výpis z rejstříku trestů