Přihlašovací lístek k trvalému pobytu

Chcete ušetřit 50% času při vyplňování formulářů?

Ano, chci o tom vědět víc

Informace o formuláři

Formulář použije osoba při přihlášení trvalého bydliště.

Starší vzor

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu


Změny oproti předchozímu vzoru:
Formulář je pouze na jedné straně, tisk jen do originálu.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo vnitra (MVČR)