Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)


Přehledy a oznámení

Hlášení změn osobních údajů Hlášení změn platebních povinností Hromadné oznámení zaměstnavatele - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny Oznámení změn pojištěnce Plná moc pro Portál ZP - jednotný formulář pro vybrané zdravotní pojišťovny Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny Přehled pro ZP za rok 2020 - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny Přihláška / Oznámení změn zaměstnavatele OZP

Ohlášení, hlášení a prohlášení

Hlášení změn / Doplnění údajů pojistěnce OZP Prohlášení pojištěnce k dlouhodobému pobytu v zahraničí Záznam o úrazu - hlášení změn OZP

Potvrzení

Potvrzení zaměstnavatele o pojistném odvedeném za zaměstnance OZP

Žádosti

Plná moc OZP Žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti fyzické nebo právnické osoby OZP Žádost o výpis z osobního účtu pojištěnce OZP Žádost o zřízení přístupu k Portálu OZP (Vitakarta) Žádost OSVČ o snížení zálohy na pojistné OZP

Ostatní formuláře

Doklad pro OSVČ o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu OZP Přihláška a evidenční list pojištěnce - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny Přihláška a evidenční list zaměstnavatele - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny Přihláška pojištěnce OZP Registrační list klienta asistenční služby OZP silver nebo gold Registrační list klienta asistenční služby OZP standard Záznam o úrazu OZP