Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář vyplňují všichni zaměstnavatelé, kteří v příslušném měsíci, za který se hlášení podává, byli povinni odvést ZP pojistné za své zaměstnance, případně bývalé zaměstnance pojištěné u ZP. Formulář je stejný pro všechny zdravotní pojišťovny, liší se pouze názvem a logem pojišťovny.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele VZP


Změny oproti předchozímu vzoru:
Nový vzhled formuláře.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává ICZ

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit