Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR)


Přehledy a oznámení

Hromadné oznámení zaměstnavatele - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny Hromadné oznámení zaměstnavatele ZP MV ČR Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny Přehled pro ZP za rok 2020 - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny

Ohlášení, hlášení a prohlášení

Prohlášení k žádosti o odstranění tvrdosti ZP MV ČR Prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině ZP MV ČR Žádost o vrácení přeplatku na pojistném ZP MV ČR

Potvrzení

Potvrzení zaměstnavatele o pojistném odvedeném za zaměstnance za rok 2010 ZP MV ČR

Žádosti

Potvrzení zaměstnavatele o výši vyměřovacího základu a zaplaceném pojistném - jednotný formulář pro vybrané zdravotní pojišťovny Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ - jednotný formulář pro vybrané zdravotní pojišťovny

Ostatní formuláře

Dodatek k přihlášce pojištěnce ZP MV ČR Evidenční list člena Klubu pojištěnců ZP MV ČR Karta života ZP MV ČR Oznámení pojištěnce o změně údajů ZP MV ČR Převodový list ZP MV ČR Přihláška a evidenční list pojištěnce - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny Přihláška a evidenční list zaměstnavatele - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny Přihláška a evidenční list zaměstnavatele ZP MV ČR Přihláška a evidenční list ZP MV ČR Žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti ZP MV