Nemovitosti


Návrhy

Návrh na opravu chyby v katastrálním operátu Návrh na vklad do katastru nemovitostí Návrh na záznam práva do katastru nemovitostí

Ohlášení

Ohlášení změny údajů o jednotce Ohlášení změny údajů o pozemku (součástí pozemku se stala stavba) Ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí Ohlášení změny údajů o pozemku, jehož součástí je stavba Ohlášení změny údajů o právu stavby k zápisu do katastru nemovitostí (součástí práva stavby se stala stavba) Ohlášení změny údajů o stavbě, která není součástí pozemku ani práva stavby Ohlášení změny údajů o vlastníku nebo jiném oprávněném Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků téhož vlastníka

Potvrzení

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni (spojené s vlastnictvím nemovitosti) Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro osobu) Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k nemovitosti (pro jednotku) Potvrzení o zániku věcného práva předkupního k jednotce Potvrzení o zániku zástavního práva

Ostatní formuláře k nemovitostem

Souhlasné prohlášení manželů, že stavba je v jejich společném jmění Souhlasné prohlášení o vzniku změně zániku práva k nemovitosti