Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí (dále též "návrh na vklad") je písemná žádost o to, aby katastrální úřad na základě smlouvy, dohody nebo prohlášení provedl vklad věcného práva do katastru nemovitostí. Vklad je úkon katastrálního úřadu, který má za následek vznik, změnu nebo zánik věcného práva k nemovitosti (tj. vlastnického práva, zástavního práva, práva odpovídajícího věcnému břemeni nebo předkupního práva s účinky věcného práva). Řízení o povolení vkladu zahájí katastrální úřad pouze na návrh navrhovatele.

Starší vzor

Návrh na vklad práva k nemovitosti


Změny oproti předchozímu vzoru:
Přibyly údaje v oddílu I. Údaje o účastnících řízení. Změna v oddílu II.A, II.B a přibyl oddíl II.C. Změna v oddílu III. Sdělení pro katastrální úřad a IV. Listy formuláře.

Porovnání s předchozím vzorem | Porovnání pokynů

Související formuláře

Zdroj

Formulář vydává Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Vzor formuláře v PDF