Celní správa


Spotřební daň

Přihlášení k dani spotřební

Přihláška k registraci distributora lihu pro FO Přihláška k registraci distributora lihu pro PO Přihláška k registraci ke spotřební dani FO vz. 2 Přihláška k registraci ke spotřební dani PO vz. 2 Přihláška k registraci osoby povinné značit líh pro FO Přihláška k registraci osoby povinné značit líh pro PO Příloha k přihlášce k registraci distributora lihu Příloha k přihlášce k registraci ke spotřební dani - odštěpné závody a provozovny Příloha k přihlášce k registraci osoby povinné značit líh pro PO

Přiznání k dani spotřební

Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 56a - ostatní benziny vz. 5 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 57 (čtvrtletní) vz. 8 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 57 (roční) vz. 3 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně osobám požívajícím výsad a imunit (§ 15) vz. 3 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně ozbrojeným silám NATO (§ 15a) vz. 5 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 55 vz.5 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 56 zákona vz. 5 Přiznání ke spotřební dani podle § 15a odst. 9 - NATO vz. 4 Přiznání ke spotřební dani vz. 5 Přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků vz. 6

Ostatní formuláře ke spotřební dani

Evidence kontrolních pásek Návrh na vydání povolení podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů vz. 5 Objednávka kontrolních pásek Oznámení o změně registračních údajů/žádost o zrušení registrace ke spotřební dani vz. 2 Vracení nepoužitých kontrolních pásek Vrácení poškozených, znečištěných nebo sejmutých kontrolních pásek Záznam o výsledku inventury kontrolních pásek Žádost o úřední dozor nad zničením vrácených tabákových nálepek / Soupis tabákových nálepek

Daň ekologická

Přihlášení k dani ekologické

Přihláška k registraci k dani z(e) elektřiny/pevných paliv/zemního plynu a některých dalších plynů pro FO vz. 2 Přihláška k registraci k dani z(e) elektřiny/pevných paliv/zemního plynu a některých dalších plynů pro PO vz. 2 Příloha k přihlášce k registraci k ekologickým daním vz. 1

Přiznání k dani ekologické

Přiznání k dani z elektřiny/pevných paliv/zemního plynu a některých dalších plynů vz. 4 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení energetické daně osobám požívajícím výsad a imunit vz. 3

Hlášení a oznámení

Oznámení o dovozu pohonných hmot s příměsí biopaliv (PHM) na území ČR podle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Oznámení o prodeji lihovin v rámci příležitostného prodeje Přihláška k registraci osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji pro FO vz. 3 Přihláška k registraci osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji pro PO vz.3 Sdělení, že ve zdaňovacím období nevznikla registrovanému daňovému subjektu daňová povinnost Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Doprava, intrastat

Jednotný správní doklad (JSD) - Výtisk pro zemi odeslání / vývozu i pro zemi určení Jednotný správní doklad doplňkový (JSDD)- Výtisk pro zemi odeslání / vývozu i pro zemi určení Mezinárodní nákladní list Nákladní list pro přepravu nebezpečných věcí po území ČR silničními motorovými vozidly Osvědčení o globální záruce v jiných operacích než režim tranzitu Osvědčení o souborné jistotě - TC 31 Výkaz pro intrastat - Dovoz Výkaz pro intrastat - Vývoz Zjednodušený průvodní doklad pro dopravu vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy EU