Celní správa


Spotřební daň

Přihlášení k dani spotřební

Přihláška k registraci distributora lihu pro FO Přihláška k registraci distributora lihu pro PO Přihláška k registraci ke spotřební dani FO vz. 2 Přihláška k registraci ke spotřební dani PO vz. 2 Přihláška k registraci ke spotřební dani vz. 2 Přihláška k registraci osoby povinné značit líh pro FO Přihláška k registraci osoby povinné značit líh pro PO Příloha k přihlášce k registraci distributora lihu Příloha k přihlášce k registraci ke spotřební dani - odštěpné závody a provozovny Příloha k přihlášce k registraci ke spotřební dani vz. 2 Příloha k přihlášce k registraci osoby povinné značit líh pro PO

Přiznání k dani spotřební

Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 56a - ostatní benziny vz. 4 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 57 (čtvrtletní) vz. 7 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 57 (roční) vz. 2 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně osobám požívajícím výsad a imunit (§ 15) vz. 3 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně ozbrojeným silám NATO (§ 15a) vz. 4 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 55 vz.4 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 56 zákona vz. 4 Přiznání ke spotřební dani podle § 15a odst. 9 - NATO vz. 3 Přiznání ke spotřební dani vz. 4 Přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků vz. 5

Ostatní formuláře ke spotřební dani

Evidence kontrolních pásek Návrh na vydání povolení podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů vz. 5 Objednávka kontrolních pásek Objednávka tabákových nálepek pro cigarety, doutníky a cigarillos vz. 3 Objednávka tabákových nálepek pro tabák vz. 1 Oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku Oznámení o změně registračních údajů/žádost o zrušení registrace ke spotřební dani vz. 2 Vracení nepoužitých kontrolních pásek Vrácení poškozených, znečištěných nebo sejmutých kontrolních pásek Záznam o výsledku inventury kontrolních pásek Žádost o úřední dozor nad zničením vrácených tabákových nálepek / Soupis tabákových nálepek

Daň ekologická

Přihlášení k dani ekologické

Přihláška k registraci k dani z(e) elektřiny/pevných paliv/zemního plynu a některých dalších plynů pro FO vz. 2 Přihláška k registraci k dani z(e) elektřiny/pevných paliv/zemního plynu a některých dalších plynů pro PO vz. 2 Příloha k přihlášce k registraci k ekologickým daním vz. 1

Přiznání k dani ekologické

Přiznání k dani z elektřiny/pevných paliv/zemního plynu a některých dalších plynů vz. 3 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z elektřiny osobám požívajícím výsad a imunit vz. 4 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z pevných paliv osobám požívajícím výsad a imunit vz. 4 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení energetické daně osobám požívajícím výsad a imunit vz. 3

Hlášení a oznámení

Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely vz. 5 Oznámení o dovozu pohonných hmot s příměsí biopaliv (PHM) na území ČR podle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Přihláška k registraci osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji pro FO vz. 3 Přihláška k registraci osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji pro PO vz.3 Sdělení, že ve zdaňovacím období nevznikla registrovanému daňovému subjektu daňová povinnost

Doprava, intrastat

Jednotný správní doklad (JSD) - Výtisk pro zemi odeslání / vývozu i pro zemi určení Jednotný správní doklad doplňkový (JSDD)- Výtisk pro zemi odeslání / vývozu i pro zemi určení Mezinárodní nákladní list Nákladní list pro přepravu nebezpečných věcí po území ČR silničními motorovými vozidly Osvědčení o globální záruce v jiných operacích než režim tranzitu Osvědčení o souborné jistotě - TC 31 Výkaz pro intrastat - Odeslání Výkaz pro intrastat - Přijetí Zjednodušený průvodní doklad pro dopravu vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy EU