Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ)


Přehledy a oznámení

Hromadné oznámení zaměstnavatele - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny Oznámení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině ZPŠ Oznámení pojištěnce o změnách ZPŠ Plná moc pro Portál ZP - jednotný formulář pro vybrané zdravotní pojišťovny Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny Přehled pro ZP za rok 2023 - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny

Potvrzení

Potvrzení o absolvování preventivní gynekologické prohlídky ZPŠ Potvrzení o absolvování preventivní stomatologické prohlídky a sanaci chrupu ZPŠ Potvrzení o trvání pracovního poměru cizince

Žádosti

Žádost o proplacení zdravotní péče po schválení revizním lékařem ZPŠ Žádost o příspěvek na zdravotní programy pro rok 2023 ZPŠ Žádost o vrácení přeplatku na veřejné zdravotní pojištění ZPŠ Žádost o vydání potvrzení bezdlužnosti ZPŠ Žádost o vystavení individuálního účtu ZPŠ Žádost o vystavení průkazu pojištěnce ZPŠ Žádost pojištěnce o úhradu nákladů na zdravotní službu ZPŠ

Ostatní formuláře

Čestné prohlášení osoby pečující o děti Doklad pro OSVČ o výši záloh na pojistné Evidenční list ZPŠ Náhrady cestovních nákladů ZPŠ Plná moc Přihláška a evidenční list pojištěnce - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny Přihláška a evidenční list zaměstnavatele - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny Zahájení / přerušení / ukončení samostatné výdělečné činnosti ZPŠ