Zahájení / přerušení / ukončení samostatné výdělečné činnosti ZPŠ

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář je určený pro pojištěnce, kteří jsou OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná). Jsou povinni oznámit zdravotní pojišťovně zahájení, prerušení nebo ukončení SVČ nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájili, přerušili nebo ukončili. Jsou povinni odvádět na účet zdravotní pojišťovny pravidelně měsíčně zálohy na pojistné, pokud nejsou od placení těchto záloh zákonem osvobozeni.

Zdroj

Formulář vydává Zaměstnanecká pojišťovna škoda (ZPŠ) Vzor formuláře v PDF