Kooperativa


Cestovní pojištění

Oznámení o zrušení čerpání cestovní služby Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh v zahraničí Oznámení pojistné události z pojištění přerušení cesty a pojištění nevyužité cestovní služby Oznámení pojistné události z pojištění zavazadel a odpovědnosti za újmu Oznámení pojistné události z pojištění zavazadel a z pojištění zpoždění letu Prohlášení ošetřujícího lékaře

Pojištění majetku a odpovědnosti

Oznámení škodní události

Pojištění vozidel

Oznámení škodné události pojištěným (odpovědnost za škodu) Oznámení vzniku škody na vozidle Záznam o dopravní nehodě

Úrazové, zdravotní, životní pojištění

Oznámení pracovní neschopnosti nebo pobytu v nemocnici Oznámení trvalých následků úrazu Oznámení úhrady za stomatologickou péči Oznámení úrazu Oznámení vážného onemocnění dítěte Oznámení vážného onemocnění dospělého Zpráva o poškození zdraví (bolestné) Žádost o pojistné plnění / žádost k pojistné události z pojištění osob

Zákonné pojištění zaměstnavatele

Hlášení pojistné události Náhrada ztráty na výdělku po dobu PN Posudek o bolestném Posudek o ztížení společenského uplatnění Přihláška k pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Vyúčtování lékařských nákladů Vyúčtování lékařských nákladů - náklady na léky Vyúčtování nákladů na jízdné Záznam o úrazu Záznam o úrazu - hlášení změn

Ostatní formuláře k pojištění

Potvrzení pro účely výplaty náhrady za ztrátu výdělku Žádost o ukončení pojistné smlouvy