Posudek o ztížení společenského uplatnění - pojišťovna Kooperativa

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář sloužící těm, kteří se nemohou z nějakého důvodu plně společensky uplatnit.

Starší vzor

Posudek o ztížení společenského uplatnění


Změny oproti předchozímu vzoru:
Veformuláři jsou tyto změny: v bodě B. přibyla korespondenční adresa a ubyla adresa zákonného zástupce, přibyl bod C, F, a G.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Kooperativa, pojišťovna, a.s. Vzor formuláře v PDF