Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)


Přehledy a oznámení

Hromadné oznámení zaměstnavatele - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny Přehled pro ZP za rok 2023 - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny

Ohlášení, hlášení a prohlášení

Prohlášení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině VZP

Žádosti

Plná moc k zastupování partnera při zabezpečené elektronické komunikaci s pojišťovnou Potvrzení zaměstnavatele o výši vyměřovacího základu a zaplaceném pojistném - jednotný formulář pro vybrané zdravotní pojišťovny Žádost o odstranění tvrdosti a prominutí, resp. snížení penále, pokuty - dědic Žádost o odstranění tvrdosti VZP Žádost o přiřazení Uživatele Partnerovi do systému e-VZP Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ - jednotný formulář pro vybrané zdravotní pojišťovny Žádost o uvedení titulu na průkaz pojištěnce VZP Žádost o vrácení finančního přeplatku VZP Žádost o vrácení přeplatku - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny Žádost o vydání Přehledu údajů o zdravotní péči za nezletilého pojištěnce mladšího 15 let Žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti VZP

Ostatní formuláře

Doklad pro OSVČ o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu VZP Odhláška zaměstnavatele - plátce pojistného VZP Přihláška a evidenční list pojištěnce - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny Přihláška a evidenční list pojištěnce VZP Přihláška a evidenční list zaměstnavatele - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny Přihláška pojištěnce VZP