Žádost o vrácení přeplatku na pojistném na zdravotní pojištění

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Tento formulář je určen zaměstnanci, který žádá o vrácení přeplatku na pojistném v důsledku překročení maximálního vyměřovacího základu.

Starší vzor

Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku za rok 2012 - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny


Změny oproti předchozímu vzoru:

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) Vzor formuláře v PDF