Osobní


Občanský průkaz, pas, rodné číslo

Žádost o osvědčení rodného čísla Žádost o ověření rodného čísla Žádost o potvrzení změny rodného čísla Žádost o přidělení rodného čísla Žádost o vydání cestovního pasu Žádost o vystavení voličského průkazu

Řidičský průkaz

Žádosti o řidičský průkaz

Žádost o přijetí k výuce a výcviku Žádost o řidičské oprávnění Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu Žádost o vydání osvědčení o profesní způsobilosti řidiče

Ostatní formuláře pro řidičský průkaz

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti

Registr vozidel

Žádosti registrace vozidel

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Žádost o zapsání motorového - přípojného vozidla do evidence

Ostatní formuláře registru vozidel

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel

Studium, vysoká škola, životopis

Potvrzení o studiu Životopis

Vízum a trvalý pobyt

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu Žádost o povolení k pobytu pro cizince - občany třetích zemí Žádost o povolení k trvalému pobytu pro občany EU a jejich rodinné příslušníky Žádost o prodloužení pobytové karty (průkazu o povolení k pobytu) rodinného příslušníka občana EU Žádost o udělení dlouhodobého víza Žádost o udělení schengenského víza Žádost o vydání Osvědčení o registraci občana EU Žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU

Manželství a registrované partnerství

Dotazník k uzavření manželství Dotazník k uzavření registrovaného partnerství Žádost o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství před orgánem církve

Zbrojní průkaz a jiná povolení

Oznámení

Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu

Přihlášení

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti a vyhodnocení zkoušky

Povolení

Žádost o jmenování zkušebním komisařem Žádost o povolení k nabytí vlastnictví zbraně kategorie B Žádost o povolení k provozování střelnice Žádost o povolení přepravy Žádost o povolení znehodnocení - zničení - výroby řezu zbraně - zakázaného doplňku zbraně Žádost o udělení výjimky k nabytí vlastnictví, držení, nošení zbraně, střeliva, doplňku zbraně kategorie A

Vydání

Žádost o vydání (prodloužení, zapsání do) evropského zbrojního pasu Žádost o vydání loveckého lístku Žádost o vydání zbrojní licence Žádost o vydání zbrojního průkazu Žádost o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz, tranzit zbraní nebo střeliva

Ostatní osobní formuláře

Doklad o zajištění ubytování Hlášení o stěhování Souhlas zákonného zástupce s cestou dítěte do zahraničí v doprovodu osoby Žádost o vydání rybářského lístku Žádost o výpis z rejstříku trestů