Souhlas zákonného zástupce s cestou dítěte do zahraničí v doprovodu osoby

Chcete ušetřit 50% času při vyplňování formulářů?

Ano, chci o tom vědět víc

Informace o formuláři

Formulář použije zákonný zástupce nezletilého cizince nebo Úřad sociální péče, který souhlasí s jeho vycestováním mimo území ČR.

Zdroj