Sociální podpora


Sociální dávky

Potvrzení sociálních dávek

Potvrzení o nároku na dávky ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku Potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení pro děti Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz Potvrzení o studiu Potvrzení o studiu pro sociální dávky Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku Potvrzení o zdravotním stavu

Doklady k sociálním dávkám

Doklad o výši čtvrtletního příjmu Doklad o výši čtvrtletního příjmu Doklad o výši měsíčního příjmu Doklad o výši nákladů na bydlení Doklad o výši příjmů nezaopatřeného dítěte za červenec a srpen Doklad o výši ročního příjmu Hlášení změn - změna způsobu výplaty dávky Volba výše rodičovského příspěvku

Žádosti o sociální dávky

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek na úhradu potřeb dítěte Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek na zakoupení motorového vozidla Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek při převzetí dítěte Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek při ukončení pěstounské péče Žádost o pohřebné Žádost o porodné Žádost o přídavek na dítě Žádost o příspěvek na bydlení Žádost o rodičovský příspěvek Žádost o rozhodnutí o volbě nároku na rodičovský příspěvek Žádost o sociální příplatek

Ostatní formuláře k sociálním dávkám

Doplňující údaje o společně posuzovaných osobách pro účely vyplácení dávek v rámci EU Odvolání souhlasu s předáváním rodného čísla České poště Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky Souhlas s předáváním rodného čísla České poště za účelem vyšší ochrany výplaty dávek SSP poštovní poukázkou

Evropské formuláře

Potvrzení

Form E 401 - Potvrzení týkající se skladby rodinných příslušníků pro účely přiznání rodinných dávek Form E 402 - Potvrzení o pokračování studií pro účely přiznání rodinných dávek Form E 403 - Potvrzení o učebním poměru a/nebo odborném výcviku pro účely přiznání rodinných dávek Form E 404 - Lékařské potvrzení pro účely přiznání rodinných dávek Form E 405 - Potvrzení pro účely sčítání dob pojištění, zaměstnání nebo SVČ ... Form E 406 - Potvrzení o postnatálních lékařských prohlídkách Form E 407 - Lékařské potvrzení pro účely přiznání zvláštních nebo zvýšených rodinných dávek pro zdravotně postižené děti

Žádosti

Form E 124 - Žádost o pohřebné Form E 411 - Žádost o informace o nároku na rodinné dávky v členských státech, kde rodinní příslušníci bydlí Form E 601 - Žádost o poskytnutí informací týkajících se výše příjmu obdrženého v jiném členském státě, než je kompetentní členský stát

Ostatní evropské formuláře sociální podpory

Form E 001 - Doplňující formulář