Žádost o příspěvek na bydlení

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Příspěvek na bydlení přispívá ke krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.

Starší vzor

Žádost o příspěvek na bydlení


Změny oproti předchozímu vzoru:
Přibyly údaje v části A.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Vzor formuláře v PDF