Volba výše rodičovského příspěvku

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Slouží pro volbu výše čerpání rodičovského příspěvku. Rodič si může zvolit čerpání rodičovského příspěvku v závislosti na výši denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte. Volbu lze provádět opakovaně, nejdříve však po uplynutí 3 měsíců. Volbu nelze uplatňovat zpětně. Lze ji provést s dvouměsíčním předstihem.

Starší vzor

Volba výše rodičovského příspěvku


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři ubyly údaje v bodě A. titul, rodné příjmení a v bodě C. ubyly dva checkboxy, a další textové změny. Přibyly další děti v bodě B.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Vzor formuláře v PDF