Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář vydává posuzující lékař po zhodnocení zdravotního stavu žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění zjištěného lékařskou prohlídkou a na základě vyhodnocení prohlášení žadatele nebo řidiče ke zdravotní způsobilosti, předchozích záznamů ve zdravotnické dokumentaci vedené o posuzované osobě sdělených jejím registrujícím praktickým lékařem a dále výsledků dalších odborných vyšetření, která si vyžádal.

Starší vzor

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři jsou jen malé textové změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo dopravy (MDČR) Vzor formuláře v PDF