Žádost o vystavení voličského průkazu

Chcete ušetřit 50% času při vyplňování formulářů?

Ano, chci o tom vědět víc

Informace o formuláři

Podle zákona o volbách do Parlamentu, volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi.

Zdroj