Doklad pro OSVČ o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu VZP

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Pro přihlášení k VZP ČR (tj. pro přeregistraci) použijte formulář Přihláška pojištěnce, jehož součástí je souhlas se zpracováním osobních údajů.

Starší vzor

Přihláška pojištěnce VZP


Změny oproti předchozímu vzoru:
Změna v bodě 2.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit