Plná moc k zastupování partnera při zabezpečené elektronické komunikaci s pojišťovnou

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Žádost o vydání potvrzení o tom, že nejsou závazky vůči VZP ČR (nedoplatek na pojistném a penále na veřejném zdravotním pojištění).

Zdroj

Formulář vydává Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit