Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro všechny ZP

Za rok 2023

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Přehled je povinna podat osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nejpozději do 30. 4. za předchozí rok všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna. Přehled zahrnuje veškeré příjmy a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacené zálohy na pojistné, vyměřovací základ stanovený podle zákona a pojistné vypočtené z tohoto vyměřovacího základu. Formulář je společný pro všechny zdravotní pojišťovny, liší se pouze logem a názvem pojišťovny.

Starší vzor

Přehled pro ZP za rok 2022 - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři jsou minimální změny.

Porovnání s předchozím vzorem | Porovnání pokynů

Související formuláře

Zdroj

Formulář vydává ICZ Vzor formuláře v PDF