Potvrzení o zániku práva

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář Potvrzení o zániku práva je možné použít v případě žádosti o výmaz práva odpovídajícího věcnému břemeni, zástavnímu právu, podzástavnímu právu a věcnému předkupnímu právu, která jsou evidována k pozemku, stavbě nebo právu stavby.

Starší vzor

Potvrzení o zániku zástavního práva


Změny oproti předchozímu vzoru:
Změnil se celkový vzhled formuláře.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Vzor formuláře v PDF