Souhlasné prohlášení manželů, že stavba je v jejich společném jmění

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Manželé ve formuláři prohlašují, že uvedenou (rozestavěnou) budovu (budovy) postavili za trvání manželství. Tím žádájí o zápis do společného jmění manželů.

Starší vzor

Souhlasné prohlášení manželů, že stavba je v jejich společném jmění


Změny oproti předchozímu vzoru:
Drobné změny ve formuláři.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Vzor formuláře v PDF