Prohlášení k žádosti o odstranění tvrdosti ZP MV ČR

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář lze využít pro podání žádostí o odstranění tvrdosti při vyměření penále z prodlení s platbami pojistného na veřejné zdravotní pojištění podané ve smyslu ust. § 53a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Zdroj

Formulář vydává Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZP MV ČR)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit