Dohoda o změně pracovní smlouvy

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář slouží jako dodatek k pracovní smlouvě, zaznamenávají se v něm změny týkající se pracovní smlouvy.

Formulář má jazykové varianty (anglicky / německy / francouzsky)

Starší vzor

Dohoda o změně pracovní smlouvy


Změny oproti předchozímu vzoru:
Změna je pouze v změně paragrafu.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit