Žádost k osobním údajům o přístup, opravu, výmaz nebo omezení zpracování (GDPR)

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář použije subjekt, pokud chce získat informace, které osobní údaje jsou o něm zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu a zda jsou předávány jiným příjemcům.

Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit