Platový/mzdový výměr

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář použije zaměstnavatel k výměru mzdy jednotlivých zaměstnanců. Lze použít i jako dodatek k pracovní smlouvě.

Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit