Dohoda o odpovědnosti

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář slouží k uzavření hmotné odpovědnosti za svěřené ceniny, zboží, zásoby materiálu, nebo jiné hodnoty mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Formulář má jazykové varianty (anglicky / německy / francouzsky)

Starší vzor

Dohoda o hmotné zodpovědnosti


Změny oproti předchozímu vzoru:

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit