Dohoda o odpovědnosti

Chcete ušetřit 50% času při vyplňování formulářů?

Ano, chci o tom vědět víc

Informace o formuláři

Formulář slouží k uzavření hmotné odpovědnosti za svěřené ceniny, zboží, zásoby materiálu, nebo jiné hodnoty mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Formulář má jazykové varianty (anglicky / německy / francouzsky)

Starší vzor

Dohoda o hmotné zodpovědnosti


Změny oproti předchozímu vzoru:

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj