Dohoda o pracovní činnosti

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Dohodu o pracovní činnosti lze uzavřít na zabezpečení úkolů nebo potřeb při práci.

Formulář má jazykové varianty (anglicky / německy / francouzsky)

Starší vzor

Dohoda o pracovní činnosti


Změny oproti předchozímu vzoru:
Přidána možnost upravit zápis druhu odměny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit