Dohoda o provedení práce

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Dohodu o provedení práce lze uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce (pracovního úkolu), na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 150 hodin v kalendářním roce.

Formulář má jazykové varianty (anglicky / německy / francouzsky)

Starší vzor

Dohoda o provedení práce


Změny oproti předchozímu vzoru:
Přibyla změna ve využívaném paragrafu a podmínka za které se uzavírá dohoda (§ 234 a § 235).

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit