Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná.

Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit