Záznam o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Pokud došlo k udělení souhlasu se zpracováním, je vhodné o tom vyhotovit záznam.

Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit