Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů (GDPR)

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Správce nebo zpracovatel osobních údajů, který má povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, musí evidovat kontaktní údaje pověřence nebo pověřenců, zveřejnit je a sdělit je dozorovému úřadu. Formulář Seznam pověřenců slouží k evidenci těchto údajů.

Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit