Záznam o úrazu - hlášení změn

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář slouží jako Záznam o úrazu - Hlášení změn.

Starší vzor

Záznam o úrazu - hlášení změn


Změny oproti předchozímu vzoru:
Přibyl údaj o „Zástupci zaměstnanců“ a údaj „Za odbornou organizaci“.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci Vzor formuláře v PDF