Čestné prohlášení druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář se použije v případě uplatnění (neuplatnění) daňového zvýhodnění na děti žijící ve společné domácnosti.

Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit