Čestné prohlášení druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění

Chcete ušetřit 50% času při vyplňování formulářů?

Ano, chci o tom vědět víc

Informace o formuláři

Formulář se použije v případě uplatnění (neuplatnění) daňového zvýhodnění na děti žijící ve společné domácnosti.

Zdroj