Faktura - režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a - § 92e

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář slouží jako doklad o zaplacení určité služby či zboží v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a až § 92e

Formulář má jazykové varianty (anglicky / německy / francouzsky)

Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit