Mzdový a osobní list

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář slouží zaměstnavateli k záznamu informací o jednotlivých zaměstnancích a jejich mzdě za odvedenou práci.

Starší vzor

Mzdový a osobní list


Změny oproti předchozímu vzoru:
Minimální mzdy. Doplněny další údaje mzdy (např. superhrubá mzda, soc. poj. a zdrav. poj. firmy zvyšující základ daně).

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit