Ohlášení Zprávy podle zemí - Country by Country Reporting

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Nadnárodní skupiny podniků budou sestavovat a podávat zprávu podle zemí, která bude obsahovat informace relevantní pro posouzení rozdělení základu daně mezi jednotlivé státy a jurisdikce v souladu s platnou legislativou a mezinárodními smlouvami. Povinnost sestavovat zprávy podle zemí se týká pouze nadnárodních skupin podniků, jejichž konsolidované výnosy za celou skupinu jsou nejméně 750 mil. EUR. Zprávu podle zemí vypracovává sama nadnárodní skupina podniků prostřednictvím některé ze svých členských entit. Tato členská entita zprávu následně oznamuje správci daně (či obdobnému orgánu v zahraničí), který ji v rámci automatické výměny i nformací poskytne státům, ve kterých tato skupina vyvíjí činnost.

Formulář umožnuje elektronické podání

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa Vzor formuláře v PDF