Potvrzení o zániku podzástavního práva k jednotce

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

danou nemovitostí jakožto předmětem zástavy je zajišťován dluh vůči jiné osobě (věřiteli). Dlužníkem přitom může být jak vlastník nemovitosti (současný prodávající), tak i jiná osoba, jejíž dluh prodávající takto zajišťuje. Pokud tedy i poté, co byste nemovitost koupili, takový dlužník dluh nesplní (což většinou nejste schopni nijak ovlivnit), může věřitel k uspokojení svého nároku užít danou nemovitost, a to tedy samozřejmě i v případě, že nemovitost by již byla v důsledku koupě vašim vlastnictvím. K uspokojení ze zástavy může být nemovitost dána do dražby a z výtěžku bude uhrazena pohledávka věřitele. Koupit si bydlení se zástavou je tedy vždy velkým rizikem, neboť o takové bydlení můžete také opět velmi jednoduše přijít. Výše uvedené se samozřejmě týká i zástavy, která by byla na nemovitosti zřízena vaší bankou, která vám poskytuje úvěr na zakoupení takové nemovitosti. Vzhledem k tomu, že jde však o váš závazek, máte jeho plnění (alespoň obecně) pod kontrolou.

Související formuláře

Zdroj

Formulář vydává Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Vzor formuláře v PDF