Příloha A - Seznam pozemků

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Volitelná příloha k formulářům Katastrálního úřadu.

Starší vzor

Příloha A - Seznam pozemků


Změny oproti předchozímu vzoru:
Změna v prvním a ve třetím sloupci

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Vzor formuláře v PDF