Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Tiskopis vyplňuje zaměstnavatel. K vyplněnému tiskopisu je třeba připojit jako přílohu zaměstnancem vyplněný tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“ (část A. až E.) v elektronické podobě (v příslušném formátu – .doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsxs, .pdf, .jpg a .txt). Vyplněný tiskopis s přílohami lze odeslat elektronicky, a to prostřednictvím datové schránky.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Záznamy zaměstnavatele k výkazu péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení


Změny oproti předchozímu vzoru:
Na formuláři přibyl nový údaj "Číslo žádosti o ošetřovné" a údaje týkající se rozsahu sjednané pracovní doby.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vzor formuláře v PDF