Záznamy zaměstnavatele k žádosti o krizové ošetřovné

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

iskopis vyplňuje zaměstnavatel, kdy tiskopis lze využít jako alternativu k ručnímu vyplnění příslušné části „Záznamy zaměstnavatele“ tiskopisu Žádost o ošetřovné při péči o dítě / jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné). K vyplněnému tiskopisu je třeba připojit jako přílohu zaměstnancem vyplněný tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě / jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné)“ (část A. až E.) v elektronické podobě (v příslušném formátu – .doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx, .pdf, .jpg a .txt). Vyplněný tiskopis s přílohami lze odeslat elektronicky, a to prostřednictvím datové schránky.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení


Změny oproti předchozímu vzoru:
Textové změny v celém formuláři.

Porovnání s předchozím vzorem

Související formuláře

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vzor formuláře v PDF