Záznam o nepracovním úrazu

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář slouží k zápisu o nepracovním úrazu. Podává se na OSSZ.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Záznam o úrazu


Změny oproti předchozímu vzoru:
Formulář rozdělen na jednotlivé oddíly.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit