Záznam o nepracovním úrazu

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář slouží k zápisu o nepracovním úrazu. Podává se na OSSZ.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Záznam o úrazu


Změny oproti předchozímu vzoru:
Přibyly údaje Orgán nemocenského pojištění, Místně příslušná OSSZ a Číslo rozhodnutí o DPN.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vzor formuláře v PDF