Záznam o nepracovním úrazu

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář slouží k zápisu o nepracovním úrazu. Podává se na OSSZ.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Záznam o úrazu


Změny oproti předchozímu vzoru:
Formulář rozdělen na jednotlivé oddíly.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)