Záznam o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině ČPZP

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

V případě dlouhodobého pobytu v zahraničí není pojištěnec po dobu pobytu v cizině povinen platit pojistné. Za dlouhodobý pobyt se považuje pobyt v cizině, který trvá nepřetržitě více než šest měsíců. Tuto skutečnost je však povinen pojištěnec písemně pojišťovně oznámit a až poté zaniká povinnost pojistné platit.

Starší vzor

Záznam o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině ČPZP


Změny oproti předchozímu vzoru:
Minimální změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Vzor formuláře v PDF