Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

Vzor 1

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2017 mohou poplatníci daně z nemovitých věcí, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO a právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku, požádat místně příslušný finanční úřad o zasílání údajů pro placení daně prostřednictvím e-mailu. Zřizovaná služba je elektronickou podobou a plnohodnotnou náhradou za údaje zasílané každoročně poplatníkům daně prostřednictvím tištěných a poštovním přepravcem distribuovaných složenek pro placení daně z nemovitých věcí.

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit