Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Osoba samostatně výdělečně činná může podat žádost o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení


Změny oproti předchozímu vzoru:

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit